Финанси

По време на дебатите в Парламентарната комисия по култура и информация в сръбската Скупщина (парламент, бел.ред.) председателят на Съвета за регулиране на електронните медии – РЕМ (аналогът…

Освен представителите на политическите сили в парламента, за размера на минималната работна заплата в последно време спорят и синдикатите и работодателите. Единно мнение по въпроса засега няма,…